Academic Staff
(Total:5)
Name Specialization Areas
   Fujita Daisuke
   Hiraoka Takashi
   Ishida Hiroshi
   Koga Tomoshige
   Kuniyasu Katsushi
(Total:1)
Name Specialization Areas
   Akio Tsubahara Neuroscience-general, Neuroscience-general, Rehabilitation science
(Total:3)
Name Specialization Areas
   Kobara Kenichi Others
   Osaka Hiroshi
   Yoshimura Yosuke Rehabilitation science, Nutrition science and health science, Medical technology assessment, Measurement engineering
(Total:1)
Name Specialization Areas
   矢吹 眞弓
(Total:5)
Name Specialization Areas
   木村 大輔 Rehabilitation science
   松本 浩実 Medical management and medical sociology, Rehabilitation science, Nutrition science and health science
   Ito Tomotaka
   Suehiro Tadanobu
   Takahashi Hisashi
(Total:4)
Name Specialization Areas
   氏川 拓也
   永田 裕恒
   澳 昂佑 Rehabilitation science, Sports sciences
   岸本 智也 Rehabilitation science